updates_small
Updates

Annotatie in Mediaforum

19/11/2019

Open en vrij gebruik van het internet: Noot van Leon Mensink bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de vraag of het door T-Mobile gratis of goedkoop aanbieden van sommige streamingdiensten aan het open en vrij gebruik van het internet in de weg staat.

Lees meer
Deel update

Fastned krijgt gelijk van Rechtbank Noord-Holland: de minister handelt in strijd met Dienstenrichtlijn door vergunningen voor laadpalen langs de snelweg exclusief aan zittende wegrestaurants of benzinestations te verlenen

03/10/2019

Leon Mensink stond Fastned bij in deze zaak voor Rechtbank Noord-Holland over de door de minister van Infrastructuur en Milieu verleende vergunning voor laders bij het wegrestaurant op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4.

Lees meer
Deel update

Minister mag gewijzigd subsidiebeleid niet toepassen op al ingediende aanvragen om SDE+-subsidie

06/09/2019

Leon Mensink stond Zuidbroek Energie B.V. bij in deze zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer
Deel update

Poging buurtbewoners om komst zwembad in Abcoude tegen te houden lukt niet

06/08/2019

Leon Mensink stond Sporthuis Abcoude bij in de beroepsprocedure van een aantal buurtbewoners die de komst van een zwembad met sportzaal wilden verhinderen uit vrees voor parkeeroverlast

Lees meer
Deel update

Selectieve handhaving door ACM in strijd met verbod op willekeur en gelijkheidsbeginsel

28/07/2019

De Autoriteit Consument en Markt mag handhavend optreden niet beperken tot één overtreder; zo’n selectieve wijze van handhaving leidt mogelijk tot concurrentievervalsing.

Lees meer
Deel update

Leon Mensink geeft cursus Overheidsaanprakelijkheid bij de OSR

09/07/2019

Leon Mensink geeft op 15 oktober 2019 de basiscursus Overheidsaanprakelijkheid - bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen en juristen werkzaam bij overheidsorganisaties, maar ook verzekeringsjuristen en de rechterlijke macht

Lees meer
Deel update

Leon Mensink geeft cursus Wet openbaarheid van bestuur bij de SSR

09/07/2019

Op 8 juli 2019 gaf Leon Mensink een Wob-cursus bij de SSR voor leden van de zittende magistratuur, stafjuristen en juridische medewerkers.

Lees meer
Deel update

Wordt 2019 het jaar van de Wet open overheid?

07/01/2019

Wordt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dan eindelijk echt vervangen? De Tweede Kamer wil een cultuurverandering in de manier waarop de Nederlandse overheid omgaat met informatie.

Lees meer
Deel update

Vergunningverlening zomaar stopzetten na een rechterlijke uitspraak mag niet

12/09/2018

Nadat de hoogste bestuursrechter had geoordeeld dat het rondvaartbotenbeleid van de gemeente Amsterdam niet door de beugel kon, besloot de gemeente simpelweg voor onbepaalde tijd te stoppen met het uitgeven van exploitatievergunningen voor rondvaartboten. Dat mag niet.

Lees meer
Deel update

Rechter houdt Liander aan aansluittermijn van maximaal 18 weken

29/08/2018

Het beweerdelijke tekort aan bekwaam technisch personeel levert geen overmacht op voor Liander. Aangevraagde netaansluitingen moeten dus gewoon binnen de wettelijke termijn van maximaal 18 weken worden gerealiseerd.

Lees meer
Deel update

Mooie overwinning voor client TomTom

07/02/2018

Na een eerder gewonnen kort geding over merk en handelsnaam inbreuk moest nu de rechtbank Amsterdam in een bodemprocedure een deel van het geschil ten gronde beslissen.

Lees meer
Deel update

Veel media aandacht voor kwestie waarin WinthagenMensink advocaten laadpaal exploitant Fastned bijstaat

04/12/2017

WinthagenMensink staat Fastned bij in deze kwestie over oneerlijke concurrentie. We gaan ons best doen deze markt eerlijker te maken.

Lees meer
Deel update

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets