updates_small
Updates

Poging buurtbewoners om komst zwembad in Abcoude tegen te houden lukt niet - update

12/08/2020

Leon Mensink stond Sporthuis Abcoude bij in de beroepsprocedure van een aantal buurtbewoners die de komst van een zwembad met sportzaal wilden verhinderen uit vrees voor parkeeroverlast

Lees meer
Deel update

Nieuwe leidraad van de Autoriteit Consument & Markt over bescherming van online consumenten

03/03/2020

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft op 11 februari 2020 de leidraad 'Bescherming van de online consument' gepubliceerd. Deze beschrijft waar volgens ACM de grens ligt tussen toegestane verleiding en verboden misleiding.

Lees meer
Deel update

Aanvragen vergunning voor legaal online aanbieden kansspelen vertraagd

04/02/2020

De Nederlandse kansspelautoriteit heeft recentelijk de voorwaarden voor de vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is bekendgemaakt dat de mogelijkheid om deze vergunningen te krijgen met een halfjaar is uitgesteld.

Lees meer
Deel update

Snellaadstation Fastned definitief toegestaan

15/01/2020

Het naastgelegen benzinestation is het oneens met de vergunning voor het snellaadstation van Fastned op De Hackelaar langs de A1 en stapt naar de bestuursrechter. Dat is tot in hoogste instantie afgewezen, zodat Fastned daar definitief mag blijven.

Lees meer
Deel update

De menselijke stem als persoonsgegeven

09/01/2020

Een persoon wiens stem als geluidsfragment werd gebruikt in de theatershow van Ali B. maakte bezwaar tegen het gebruik van haar stem en stelde dat daarmee een inbreuk werd gemaakt op haar portretrecht, haar recht op privacy en dat haar stem persoonsgegeven zou zijn.

Lees meer
Deel update

Annotatie in Mediaforum

19/11/2019

Open en vrij gebruik van het internet: Noot van Leon Mensink bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de vraag of het door T-Mobile gratis of goedkoop aanbieden van sommige streamingdiensten aan het open en vrij gebruik van het internet in de weg staat.

Lees meer
Deel update

Fastned krijgt gelijk van Rechtbank Noord-Holland: de minister handelt in strijd met Dienstenrichtlijn door vergunningen voor laadpalen langs de snelweg exclusief aan zittende wegrestaurants of benzinestations te verlenen

03/10/2019

Leon Mensink stond Fastned bij in deze zaak voor Rechtbank Noord-Holland over de door de minister van Infrastructuur en Milieu verleende vergunning voor laders bij het wegrestaurant op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4.

Lees meer
Deel update

Minister mag gewijzigd subsidiebeleid niet toepassen op al ingediende aanvragen om SDE+-subsidie

06/09/2019

Leon Mensink stond Zuidbroek Energie B.V. bij in deze zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer
Deel update

Selectieve handhaving door ACM in strijd met verbod op willekeur en gelijkheidsbeginsel

28/07/2019

De Autoriteit Consument en Markt mag handhavend optreden niet beperken tot één overtreder; zo’n selectieve wijze van handhaving leidt mogelijk tot concurrentievervalsing.

Lees meer
Deel update

Leon Mensink geeft cursus Overheidsaanprakelijkheid bij de OSR

09/07/2019

Leon Mensink geeft op 15 oktober 2019 de basiscursus Overheidsaanprakelijkheid - bedoeld voor advocaten, bedrijfsjuristen en juristen werkzaam bij overheidsorganisaties, maar ook verzekeringsjuristen en de rechterlijke macht

Lees meer
Deel update

Leon Mensink geeft cursus Wet openbaarheid van bestuur bij de SSR

09/07/2019

Op 8 juli 2019 gaf Leon Mensink een Wob-cursus bij de SSR voor leden van de zittende magistratuur, stafjuristen en juridische medewerkers.

Lees meer
Deel update

Wordt 2019 het jaar van de Wet open overheid?

07/01/2019

Wordt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dan eindelijk echt vervangen? De Tweede Kamer wil een cultuurverandering in de manier waarop de Nederlandse overheid omgaat met informatie.

Lees meer
Deel update

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets