updates_small
Updates

Annotatie in Gezondheidszorg jurisprudentie

05/11/2015

Noot van Leon Mensink bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 juni 2015 over openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van gegevens uit patiëntendossiers.

Lees meer
Deel update

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets