Mooie overwinning voor client TomTom

07/02/2018

In deze procedure staat de vraag centraal of TomTom de overeenkomst met MKB rechtsgeldig heeft beëindigd. Een schriftelijke overeenkomst wordt uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium. Bij de beoordeling welk gewicht aan de taalkundige uitleg gegeven moet worden, is relevant dat MKB en TomTom professionele partijen zijn die maanden ieder onder deskundige begeleiding hebben onderhandeld over de totstandkoming van de overeenkomst. De stelling van MKB dat haar advocaat geen enkele invloed op de tekst heeft gehad, wordt niet gevolgd. De rechtbank oordeelt dat artikel 1 van de overeenkomst, bezien in een taalkundig perspectief, MKB geen ruimte laat om het woord Tom mondeling of in drukletters te gebruiken, daar waar het Tom logo redelijkerwijs niet kan of hoeft te worden gebruikt. MKB gebruikt het teken sinds begin juni 2016 ook schriftelijk met een andere stijl en font en mondeling. Dat betekent dat MKB artikel 1 van de overeenkomst heeft overtreden en TomTom de overeenkomst rechtsgeldig heeft geëindigd. De rechtbank wijst de vorderingen van MKB af.

Lees meer op:

http://www.quotenet.nl/Nieuws/Tankpasverkoper-verliest-rechtszaak-van-TomTom-over-de-naam-Tom-210562

http://www.ie-forum.nl

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets