De menselijke stem als persoonsgegeven

09/01/2020

Een persoon wiens stem als geluidsfragment werd gebruikt in de theatershow van Ali B. maakte bezwaar tegen het gebruik van haar stem en stelde dat daarmee een inbreuk werd gemaakt op haar portretrecht en haar recht op privacy. Daarnaast stelde zij zich op het standpunt dat haar stemopname een persoonsgegeven zou zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in haar uitspraak van 9 januari dat het portretrecht enkel ziet op een afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon, zodanig dat de geportretteerde kan worden herkend. De stem is volgens de rechter simpelweg geen afbeelding van het gelaat en valt derhalve niet onder het portretrecht.

De stem van een persoon kan volgens de rechter wél worden aangemerkt als een biometrisch persoonsgegeven zoals bijvoorbeeld een vingerafdruk. Hierdoor is sprake van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Deze is echter niet van toepassing op anonieme gegevens. De rechter oordeelde in onderhavige zaak dat daarvan geen sprake was. Met het op internet zoeken van elementen uit de show kan redelijk eenvoudig de identiteit worden achterhaad. De gegevens in hun onderlinge combinatie kunnen dan ook op maar één persoon betrekking hebben.

Ten slotte oordeelde de rechter dat het recht op vrijheid van meningsuiting van Ali B. in onderhavige zaak prevaleert boven het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mede gezien het feit dat de persoon in kwestie zelf heeft meegewerkt aan de uitzending Opsporing Verzocht en dat zij de naam Ali B. heeft genoemd in een programa waarvan algemeen bekend is dat daders van strafbare feiten worden gezocht.

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets