Leon Mensink geeft cursus Overheidsaanprakelijkheid bij de OSR

09/07/2019

Als burgers en ondernemingen de nadelige gevolgen van overheidsoptreden ondervinden, kan dat leiden tot geschillen met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de schade. De overheid wordt steeds sneller aansprakelijk gesteld in geval van schade of benadeling en die schade kan aanzienlijk zijn. Het nalaten om handhavend op te treden tegen overtredingen of het nalaten om een weg deugdelijk te onderhouden kunnen bijvoorbeeld leiden tot overheidsaansprakelijkheid. Zie voor meer informatie deze link https://osr.nl/cursusaanbod/basiscursus-overheidsaansprakelijkheid?VariantID=20191015

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets