Nieuwe leidraad van de Autoriteit Consument & Markt over bescherming van online consumenten

03/03/2020

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) heeft op 11 februari 2020 de Leidraad ‘Bescherming van de online consument’ gepubliceerd. Deze beschrijft waar volgens ACM de grens ligt tussen toegestane verleiding en verboden misleiding en vormt daarmee de basis voor handhaving op het gebied van consumentenbescherming en oneerlijke handelspraktijken.

Veel aankopen vinden tegenwoordig online plaats. Verkopers mogen consumenten proberen te verleiden, maar uiteraard niet misleiden. In de leidraad worden actuele online handelspraktijken besproken en getoetst aan de geldende regels. Zo geeft de ACM in de leidraad onder meer aan dat ondernemingen tegenover de consument tijdig duidelijkheid moeten bieden over aankoopprijzen en bijkomende kosten. Vermeldt een onderneming niets over extra kosten? Dan hoeft de consument deze ook niet te betalen. Als een verkoper verzendkosten in rekening wil brengen, moet dat dus duidelijk worden vermeld bij het aanbod.

Een ander belangrijk punt in de leidraad is het geven van verkeerde voorraadinformatie. Aanprijzingen in de trant van ‘wees er snel bij, bijna uitverkocht’, ‘nog maar weinig artikelen op voorraad’ of ‘slechts enkele kamers beschikbaar’ mogen alleen in het geval het echt bijna is uitverkocht of volledig volgeboekt. Feitelijk onjuiste of onvolledige claims over beschikbaarheid merkt ACM aan als ontoelaatbare misleiding. De ACM zegt nu ook daadwerkelijk te gaan starten met de handhaving, vanwege het belang dat consumenten met vertrouwen online aankopen kunnen doen.

Een recent voorbeeld is het op de vingers tikken van Yogoma voor misleidende verkooppraktijken. Consumenten werden online verleid met een gratis proefpakket, maar kregen vervolgens periodiek vervolgzendingen waarvoor zij EUR 59,95 per pakket moesten betalen.

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets