Selectieve handhaving door ACM in strijd met verbod op willekeur en gelijkheidsbeginsel

28/07/2019

Een huurbemiddelaar die zowel optreedt namens de verhuurder als namens de consument-huurder van woonruimte mag de consument geen bemiddelingskosten in rekening brengen. Overtreding van dat verbod levert een oneerlijke handelspraktijk op. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bevoegd om handhavend op te treden tegen dat soort oneerlijke handelspraktijken, bijvoorbeeld door de overtreder een last onder dwangsom of bestuurlijke boete op te leggen. Toch fluit de bestuursrechter ACM terug in deze zaak over een last onder dwangsom die was opgelegd aan een huurbemiddelaar die ondanks het verbod toch bemiddelingskosten rekende aan de consument-huurder. Het struikelpunt voor ACM is de door de huurbemiddelaar met een eenvoudige zoektocht op internet gemaakte lijst van 22 andere huurbemiddelaars in dezelfde regio die ook bemiddelingskosten rekenen aan consumenten. Als de ACM wil optreden tegen die oneerlijke handelspraktijken, mag niet slechts één overtreder worden aangeschreven. De Voorzieningenrechter van Rechtbank Rotterdam overweegt dan ook dat ACM in dit geval niet op een voldoende consistente wijze gebruik maakt van haar handhavingsbevoegdheden. Door slechts één huurbemiddelaar aan te schrijven en de overige overtreders in dezelfde regio met rust te laten, handelt ACM in strijd met het verbod van willekeur.

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam van 25 juli 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:6011) is te vinden via deze link

Copyright 2017 WinthagenMensink

Design by Nomets